Filtrų paskirtis – surinkti vandenyje ištirpusią dvivalentę geležį, sieros vandenilį manganą, mechanines priemaišas. Tai atliekama, naudojant aeracijos principą. Kompresoriaus pagalba iš aplinkos paimamas oras ir įpučiamas į vandenį. Taip oksiduojama dvivalentė geležis patenka į oksidacinę talpą, kur verčiama į rūdis (Fe² → Fe³). Toliau geležingam vandeniui skverbiantis per filtruojantį užpildą, jame sulaikomos geležies nuosėdos. Atsiplovimo metu, filtravimo užpildą purenant atbuline vandens srove, visos įkrovoje surinktos netirpios dalelės pašalinamos į drenažą.

ulpas